Terma dan Syarat

Terma dan syarat

Syarat Penggunaan Terma ini (“Syarat”) dikemaskini pada 26 July 2020.

Misi Lubuk adalah untuk memperbaiki ekonomi melalui pembelajaran. Sesiapa sahaja boleh mendaftar sebagai ahli mengikut industri pilihan dan kami mengalu-alukan pakar industri untuk menyumbang kepakaran di dalam platform ini. Kami menganggap platform ini merupakan satu kaedah yang terbaik untuk membantu sesiapa yang ingin memulakan perniagaan tanpa perlu mengeluarkan kos dengan banyak untuk belajar. Kami memerlukan peraturan untuk memastikan platform dan perkhidmatan kami selamat untuk anda, kami dan ahli komuniti dan pakar industri kami. Syarat ini tertakluk kepada semua aktiviti anda di laman web Lubuk, aplikasi mudah alih Lubuk, aplikasi TV kami, API kami dan perkhidmatan lain yang berkaitan (“Perkhidmatan”).

Sekiranya anda mendaftar sebagai pakar industri di platform Lubuk, anda juga mesti bersetuju dengan Syarat Pakar Industri. Kami juga memberikan perincian mengenai pemprosesan data peribadi ahli dan pakar industri kami di dalam Dasar Privasi kami.

Sekiranya anda tinggal di Malaysia, dengan bersetuju dengan Syarat ini, anda bersetuju untuk menyelesaikan pertikaian dengan Lubuk melalui timbang tara yang mengikat (dengan pengecualian yang sangat terhad, bukan di mahkamah), dan anda mengetepikan hak tertentu untuk mengambil bahagian dalam tindakan kelas, seperti yang diperincikan di bahagian Penyelesaian Pertikaian.

1. Akaun
Anda memerlukan akaun untuk kebanyakan aktiviti di platform kami. Simpan kata laluan anda di tempat yang selamat, kerana anda bertanggungjawab untuk semua aktiviti yang berkaitan dengan akaun anda. Sekiranya anda mengesyaki orang lain menggunakan akaun anda, beritahu kami dengan menghubungi Pasukan Sokongan kami. Anda mesti mencapai usia persetujuan untuk perkhidmatan dalam talian di negara anda untuk menggunakan Lubuk.

Anda memerlukan akaun untuk kebanyakan aktiviti di platform kami, termasuk membeli dan mendaftar. Semasa membuat dan mengekalkan akaun anda, anda mesti menyediakan dan terus memberikan maklumat yang tepat dan lengkap, termasuk alamat e-mel yang sah. Anda mempunyai tanggungjawab sepenuhnya untuk akaun anda dan semua yang berlaku di akaun anda, termasuk untuk sebarang kerosakan atau kerosakan (kepada kami atau orang lain) yang disebabkan oleh seseorang yang menggunakan akaun anda tanpa kebenaran anda. Ini bermaksud anda perlu berhati-hati dengan kata laluan anda. Anda tidak boleh memindahkan akaun anda kepada orang lain atau menggunakan akaun orang lain. Sekiranya anda menghubungi kami untuk meminta akses ke akaun, kami tidak akan memberi anda akses tersebut melainkan anda dapat memberi kami maklumat yang kami perlukan untuk membuktikan bahawa anda adalah pemilik akaun tersebut. Sekiranya pengguna meninggal dunia, akaun pengguna tersebut akan ditutup.

Anda tidak boleh berkongsi akses masuk akaun anda dengan orang lain. Anda bertanggungjawab untuk apa yang berlaku dengan akaun anda dan Lubuk tidak akan campur tangan dalam pertikaian antara ahli atau opakar industri. Anda mesti memberitahu kami dengan segera setelah mengetahui bahawa orang lain mungkin menggunakan akaun anda tanpa kebenaran anda (atau jika anda mengesyaki ada pelanggaran keselamatan lain) dengan menghubungi Pasukan Sokongan kami. Kami mungkin meminta beberapa maklumat daripada anda untuk mengesahkan bahawa anda memang pemilik akaun anda.

Ahli dan pakar industri mestilah berumur sekurang-kurangnya 18 tahun untuk membuat akaun di Lubuk dan menggunakan Perkhidmatan. Sekiranya anda berusia bawah 18 tahun, anda mungkin tidak boleh mendaftar, tetapi kami menggalakkan anda menjemput ibu bapa atau penjaga untuk membuka akaun dan membantu anda mendaftar diplatform ini untuk anda. Sekiranya anda berada di bawah usia yang dibenarkan untuk menggunakan perkhidmatan dalam talian, anda tidak boleh membuat akaun di Lubuk. Sekiranya kami mengetahui bahawa anda telah membuat akaun yang melanggar peraturan ini, kami akan menghentikan akaun anda serta merta. Di bawah Syarat Pakar Industru kami, anda mungkin diminta untuk mengesahkan identiti anda sebelum anda diberi kuasa untuk menjadi tenaga pengajar untuk diterbitkan di Lubuk.

2. Pendaftaran dan Akses Sepanjang Hayat
Semasa anda mengikuti pembelajaran, anda mendapat kebenaran daripada kami untuk akses dan belajar melalui Platform Lubuk sahaja. Anda tidak dibenarkan untuk memindahkan atau menjual semula segala modul pembelajaran dengan cara apa pun. Kami memberi anda akses seumur hidup, kecuali apabila kami terpaksa menamatkan modul pembelajaran kerana alasan undang-undang.

Di bawah Syarat Pakar Industri, apabila pakar menerbitkan modul di platform Lubuk, mereka memberi Lubuk kebenaran untuk menawarkan akses pembelajaran kepada ahli. Ini bermaksud bahawa kami berhak untuk memberi akses kepada ahli yang mendaftar. Sebagai ahli, semasa anda mendaftar, sama ada secara percuma atau berbayar, anda mendapat akses dan kebenaran dari Lubuk untuk belajar melalui platform dan Perkhidmatan Lubuk. Semua modul dipatenkan, dan tidak dijual, kepada anda. Akses ini tidak memberi anda hak untuk menjual semula modul dengan cara apa pun (termasuk dengan berkongsi maklumat akaun dengan pembeli atau memuat turun modul dan memberi atau menjual secara haram di laman web lain).

Dari segi undang-undang, lebih lengkap, Lubuk memberi anda (sebagai ahli) akses terhad, tidak eksklusif, tidak boleh dipindah milik untuk mengakses dan melihat modul dan kandungan berkaitan yang anda telah bayar, semata-mata untuk peribadi anda dan bukan secara komersial, tujuan pendidikan melalui Perkhidmatan, sesuai dengan Syarat ini dan apa-apa syarat atau sekatan yang berkaitan dengan pembelajaran atau ciri tertentu Perkhidmatan kami. Semua penggunaan lain dilarang. Anda tidak boleh menambah, menyebar semula, menghantar, menetapkan, menjual, menyiarkan, menyewa, berkongsi, meminjamkan, mengubah, menyesuaikan, mengedit, membuat karya terbitan, melisensikan, atau memindahkan atau menggunakan modul apa pun kecuali kami memberi anda kebenaran untuk melakukannya dalam perjanjian bertulis yang ditandatangani oleh wakil sah Lubuk. Ini juga berlaku untuk modul yang dapat Anda akses melalui salah satu API kami.

Kami secara amnya memberikan akses seumur hidup kepada ahli kami semasa mereka belajar. Namun, kami berhak menarik semula kebenaran untuk mengakses dan menggunakan modul pada bila-bila masa sekiranya kami memutuskan atau perlu untuk memadam akses pembelajaran kerana alasan undang-undang atau dasar, misalnya, jika modul yang anda terima mempunyai aduan hak cipta, atau jika kami menentukan kandungannya melanggar Garis Panduan Kepercayaan & Keselamatan kami. Akses seumur hidup tidak berlaku untuk ciri-ciri dan perkhidmatan tambahan yang berkaitan dengan modul.

Pakar Industri tidak boleh memberikan akses mereka kepada pelajar secara langsung, dan akses tersebut akan terbatal jika didapati melanggar Syarat ini.

3. Pembayaran, Kredit, dan Bayaran Balik
Semasa anda membuat pembayaran, anda bersetuju untuk menggunakan kaedah pembayaran yang sah. Sekiranya anda tidak berpuas hati dengan modul pembelajaran, Lubuk menawarkan bayaran balik dalam tempoh 14 hari untuk sesetengah industri.

3.1 Harga
Harga di Lubuk ditentukan berdasarkan syarat-syarat Pakar Industri dan Dasar Promosi kami. Dalam beberapa keadaan, harga yang ditawarkan di laman web Lubuk mungkin tidak sama dengan harga yang ditawarkan di aplikasi mudah alih.

Kami secara berkala menjalankan promosi dan penjualan dan modul tertentu hanya tersedia dengan harga potongan untuk jangka waktu yang ditetapkan. Harga yang berlaku akan menjadi harga pada saat anda menyelesaikan pembelian (semasa pembayaran). Sebarang harga yang ditawarkan mungkin juga berbeza ketika anda masuk ke akaun anda dari harga yang tersedia untuk pengguna yang tidak mendaftar atau masuk, kerana beberapa promosi kami hanya tersedia untuk pengguna baru.

Sekiranya anda log masuk ke akaun anda, mata wang adalah berdasarkan lokasi anda semasa anda membuat akaun. Sekiranya anda tidak log masuk ke akaun anda, mata wang harga adalah berdasarkan negara tempat anda berada. Kami tidak membolehkan pengguna melihat harga dalam mata wang lain.

Sekiranya anda ahli yang berada di negara di mana cukai penggunaan dan penjualan, cukai barang dan perkhidmatan, atau cukai nilai tambah dikenakan untuk penjualan pengguna, kami bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan menyerahkan cukai tersebut kepada pihak berwajib yang tepat. Bergantung pada lokasi anda, harga yang anda lihat mungkin termasuk cukai tersebut, atau cukai mungkin akan ditambahkan semasa pembayaran.

3.2 Pembayaran
Anda bersetuju untuk membayar yuran untuk modul yang anda beli, dan anda membenarkan kami mengenakan bayaran kepada kad debit atau kad kredit anda atau memproses kaedah pembayaran lain (seperti Billplz, Stripe, debit langsung, atau dompet mudah alih) untuk bayaran tersebut. Lubuk bekerjasama dengan rakan pemprosesan pembayaran pihak ketiga untuk menawarkan kaedah pembayaran yang paling mudah di negara anda dan memastikan maklumat pembayaran anda selamat. Lihat Dasar Privasi kami untuk maklumat lebih lanjut.

Semasa anda membuat pembelian, anda bersetuju untuk tidak menggunakan kaedah pembayaran yang tidak sah. Sekiranya kaedah pembayaran anda gagal dan anda masih mendapat akses ke modul yang anda daftarkan, anda bersetuju untuk membayar yuran yang sesuai kepada kami dalam masa tiga puluh (30) hari dari pemberitahuan dari kami. Kami berhak untuk memadamkan akses ke mana-mana modul yang mana kami belum terima pembayaran yang mencukupi.

3.3 Bayaran Balik dan Kredit Bayaran Balik
Sekiranya modul yang anda beli tidak seperti yang anda harapkan, anda boleh memohon bayaran balik, dalam masa 14 hari dari pembelian anda, Lubuk akan memberikan bayaran balik ke akaun anda. Kami berhak untuk menggunakan pengembalian wang anda sebagai kredit pengembalian wang atau pengembalian wang ke kaedah pembayaran asal anda, mengikut budi bicara kami, bergantung pada kemampuan rakan pemprosesan pembayaran kami, platform dari mana anda membeli kursus anda (laman web atau aplikasi mudah alih) , dan faktor lain. Tiada bayaran balik dilalukan jika anda memohon setelah had masa jaminan 14 hari berlalu. Walau bagaimanapun, jika anda mendaftar sebelum satu-satu modul itu dipadamkan kerana alasan undang-undang atau dasar, anda berhak mendapat bayaran balik melebihi had 14 hari ini. Lubuk juga berhak mengembalikan wang ahli melebihi had 14 hari sekiranya berlaku penipuan akaun yang disyaki atau disahkan.

Untuk meminta bayaran balik, ikuti langkah-langkah di sini. Seperti yang diperincikan dalam Syarat Pakar Industri, Pakar Industri bersetuju bahawa ahli mempunyai hak untuk menerima bayaran balik ini.

Sekiranya kami memutuskan untuk mengeluarkan kredit pengembalian dana ke akaun anda, kredit tersebut akan digunakan secara automatik untuk pembelian pakej seterusnya di laman web. Kredit bayaran balik mungkin akan tamat tempoh jika tidak digunakan dalam jangka masa yang ditentukan, dan tidak mempunyai nilai tunai.

Mengikut budi bicara kami, jika kami percaya bahawa anda menyalahgunakan dasar pembayaran balik kami, seperti jika anda telah menggunakan sebahagian besar kandungan modul yang ingin anda kembalikan atau jika anda telah membayar balik sebelumnya, kami berhak untuk menolak pembayaran balik anda , melarang akaun anda, dan / atau menyekat semua penggunaan Perkhidmatan di masa hadapan. Sekiranya kami melarang akaun anda atau memadam akses anda kerana anda melanggar Syarat ini atau Garis Panduan Kepercayaan & Keselamatan kami, anda tidak akan layak menerima bayaran balik.

3.4 Kupon dan Promosi
Lubuk atau rakan kongsi kami mungkin menawarkan kupon dan promosi kepada ahli. Kupon tertentu boleh ditebus untuk kredit prabayar yang diterapkan ke akaun Lubuk anda, yang kemudian dapat digunakan untuk membeli modul lain yang memenuhi syarat di platform kami, tertakluk pada syarat yang disertakan dengan kod anda. Kupon lain boleh ditebus secara langsung untuk modul tertentu.

Kupon dan kredit ini, serta sebarang nilai promosi yang berkaitan dengannya, mungkin akan luput jika tidak digunakan dalam jangka masa yang ditentukan dalam akaun Lubuk anda. Kupon dan promosi yang ditawarkan oleh Lubuk tidak boleh dikembalikan dengan wang tunai, kecuali dinyatakan sebaliknya dalam syarat yang disertakan dengan kupon anda atau seperti yang dikehendaki oleh undang-undang yang berlaku. Kupon dan promosi yang ditawarkan oleh pasangan adalah tertakluk pada dasar pembayaran balik rakan kongsi tersebut. Sekiranya anda mempunyai banyak jumlah kredit yang disimpan, Lubuk dapat menentukan kredit mana yang akan digunakan untuk pembelian anda. Lihat Halaman Sokongan kami dan sebarang syarat yang disertakan dengan kredit prabayar anda untuk maklumat lebih lanjut.

4. Peraturan Kandungan dan Tingkah Laku
Anda hanya boleh menggunakan Lubuk untuk tujuan yang sah. Anda bertanggungjawab untuk semua kandungan yang anda masukkan ke dalam platform kami. Anda harus memastikan ulasan, soalan, catatan, modul dan kandungan lain yang anda muat naik selaras dengan Garis Panduan Kepercayaan & Keselamatan dan undang-undang kami, dan menghormati hak harta intelek orang lain. Kami boleh melarang akaun anda disebabkan kesalahan berulang atau kesalahan besar. Sekiranya anda berpendapat seseorang melanggar hak cipta anda di platform kami, sila maklumkan kepada kami.

Anda tidak boleh mengakses atau menggunakan Perkhidmatan atau membuat akaun untuk tujuan yang menyalahi undang-undang. Penggunaan Perkhidmatan dan tingkah laku anda di platform kami mesti mematuhi undang-undang atau peraturan tempatan atau negara yang berlaku di negara anda. Anda bertanggungjawab sepenuhnya atas pengetahuan dan kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku untuk anda.

Sekiranya anda seorang ahli, Perkhidmatan membolehkan anda mengemukakan soalan kepada pakar industri. Untuk modul tertentu, pakar industri boleh mengundang anda untuk menghantar tugasan atau ujian. Anda tidak dibenarkan menghantar apa-apa yang bukan milik anda.

Sekiranya anda seorang pakar industri, anda boleh memasukkan modul ke dalam platform dan anda juga dapat berkomunikasi dengan ahli yang telah mendaftar dalam industri anda. Dalam kedua kes tersebut, anda mesti mematuhi undang-undang dan menghormati hak orang lain: anda tidak boleh memasukkan, pertanyaan, jawapan, ulasan atau kandungan lain yang melanggar undang-undang atau peraturan tempatan atau nasional yang berlaku di negara anda. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk modul, kandungan, dan tindakan yang anda hantar atau lakukan melalui platform dan Perkhidmatan dan akibatnya. Pastikan anda memahami semua batasan hak cipta yang dinyatakan dalam Syarat Pakar Industri sebelum anda memasukkan modul ke dalam Platform Lubuk.

Sekiranya kami diberitahu bahawa modul atau kandungan anda melanggar undang-undang atau hak orang lain (misalnya, jika terbukti bahawa ia melanggar hak intelektual atau hak gambar orang lain, atau mengenai aktiviti haram), jika kami mendapati bahawa kandungan atau tingkah laku anda melanggar Garis Panduan Kepercayaan & Keselamatan kami, atau jika kami yakin kandungan atau tingkah laku anda menyalahi undang-undang, tidak sesuai, atau tidak menyenangkan (contohnya jika anda menyamar sebagai orang lain), kami mungkin membuang kandungan anda dari platform kami. Lubuk mematuhi undang-undang hak cipta. Lihat Dasar Harta Intelek kami untuk maklumat lebih lanjut.

Lubuk mempunyai budi bicara dalam melaksanakan Syarat ini dan Garis Panduan Kepercayaan & Keselamatan kami. Kami mungkin menghentikan atau menangguhkan kebenaran anda untuk menggunakan platform dan Perkhidmatan kami atau melarang akaun anda pada bila-bila masa, dengan atau tanpa pemberitahuan, untuk apa-apa atau tanpa sebab, termasuk untuk pelanggaran Terma ini, jika anda gagal membayar sebarang bayaran bila-bila masa, atas permintaan penguatkuasaan undang-undang atau agensi kerajaan, untuk jangka masa tidak aktif, untuk masalah atau masalah teknikal yang tidak dijangka, atau jika kami mengesyaki bahawa anda terlibat dalam aktiviti penipuan atau haram, atau atas sebab lain menurut budi bicara kami.

Apabila berlaku penamatan tersebut, kami mungkin akan memadam akaun dan kandungan anda, dan kami boleh menghalang anda daripada mengakses platform dan penggunaan Perkhidmatan kami. Kandungan anda mungkin masih tersedia di platform walaupun akaun anda dihentikan atau ditangguhkan. Anda bersetuju bahawa kami tidak akan bertanggungjawab terhadap anda atau pihak ketiga mana-mana pihak atas penghentian akaun anda, penghapusan kandungan anda, atau penyekat akses anda ke platform dan perkhidmatan kami.

Sekiranya salah seorang pakar industri kami telah memasukkan modul yang melanggar hak cipta atau hak cap dagang anda, sila maklumkan kepada kami. Syarat Pakar Industri kami menghendaki pakar industri kami untuk mematuhi undang-undang dan menghormati hak harta intelek orang lain. Untuk keterangan lebih lanjut mengenai cara mengajukan tuntutan pelanggaran hak cipta atau cap dagang kepada kami, lihat Dasar Harta Intelek kami.

5. Hak Lubuk untuk Kandungan yang Anda Masukkan
Anda kekal sebagai pemilik kandungan yang anda masukkan ke platform kami, termasuk modul anda. Anda mengizinkan kami untuk berkongsi kandungan anda kepada siapa pun melalui media apa pun, termasuk mempromosikannya melalui iklan di laman web lain.

Kandungan yang anda hantar sebagai ahli atau pakar industri (termasuk modul) tetap menjadi milik anda. Dengan menghantar modul dan kandungan lain, anda membenarkan Lubuk menggunakannya semula dan memnyebarkannya tetapi anda tidak kehilangan hak pemilikan yang anda miliki atas kandungan anda. Sekiranya anda seorang pakar industri, pastikan anda memahami syarat akses yang diperincikan dalam Syarat Pakar Indsutri.

Apabila anda memasukkan kandungan, komen, pertanyaan, ulasan, dan ketika anda mengemukakan idea dan cadangan untuk ciri-ciri atau penambahbaikan baru, anda membenarkan Lubuk untuk menggunakan dan berkongsi kandungan ini dengan sesiapa sahaja, menyebarkannya dan mempromosikannya di platform mana pun dan di media mana pun , dan untuk membuat pengubahsuaian atau pengeditan terhadapnya sesuai yang kami perlukan.

Dalam bahasa undang-undang, dengan menghantar atau menyiarkan kandungan di atau melalui platform, anda memberi kami lesen bebas royalti di seluruh dunia (tanpa hak untuk melisensikan) untuk menggunakan, menyalin, memperbanyak, memproses, menyesuaikan, mengubah suai, menerbitkan , menghantar, memaparkan, dan menyebarkan kandungan anda (termasuk nama dan gambar anda) dalam mana-mana dan semua media atau kaedah pengedaran (ada sekarang atau kemudian dikembangkan). Ini termasuk menjadikan modul anda tersedia untuk syarikat, organisasi, atau individu lain yang bekerjasama dengan Lubuk untuk sindikasi, siaran, pengedaran, atau penerbitan kandungan di media lain, serta menggunakan kandungan anda untuk tujuan pemasaran. Anda juga mengetepikan hak privasi, publisiti, atau hak lain yang serupa yang berlaku untuk semua penggunaan ini, sejauh yang dibenarkan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Anda menyatakan dan menjamin bahawa anda memiliki semua hak, dan kuasa yang diperlukan untuk memberi kuasa kepada kami untuk menggunakan kandungan yang anda masukkan. Anda juga bersetuju untuk semua penggunaan kandungan anda tanpa pampasan yang dibayar kepada anda.

6. Menggunakan Lubuk dengan Risiko Anda Sendiri
Sesiapa sahaja boleh menggunakan Lubuk untuk membuat dan memasukkan modul dan pakar industri dan kami membolehkan pakar industri dan ahli berinteraksi untuk pengajaran dan pembelajaran. Seperti platform lain di mana orang boleh menyiarkan kandungan dan berinteraksi, beberapa perkara boleh menjadi kesalahan, dan anda menggunakan Lubuk dengan risiko anda sendiri.

Model platform kami bermaksud kami tidak menyemak atau mengedit modul untuk masalah undang-undang, dan kami tidak dapat menentukan kesahihan kandungan modul. Kami tidak menjalankan kawalan editorial terhadap kursus yang tersedia di platform dan, dengan itu, tidak menjamin dengan cara apa pun kebolehpercayaan, kesahan, ketepatan, atau kebenaran modul. Sekiranya anda mengikuti pembelajaran, anda bergantung pada maklumat yang diberikan oleh pakar industri dengan risiko anda sendiri.

Dengan menggunakan Perkhidmatan, anda mungkin terlibat dengan kandungan yang anda anggap menyinggung perasaan, tidak senonoh, atau tidak menyenangkan. Lubuk tidak mempunyai tanggungjawab untuk menyimpan kandungan tersebut dari anda dan tidak ada tanggungjawab untuk akses atau pendaftaran anda dalam modul apa pun, sejauh yang dibenarkan di bawah undang-undang yang berlaku. Ini juga berlaku untuk kursus yang berkaitan dengan kesihatan, kesejahteraan, dan latihan fizikal. Anda menyedari risiko dan bahaya yang wujud dalam jenis pembelajaran ini, dan dengan mendaftar dalam pakej tersebut, anda memilih untuk menanggung risiko tersebut secara sukarela, termasuk risiko penyakit, kecederaan badan, kecacatan, atau kematian. Anda memikul tanggungjawab penuh untuk pilihan yang anda buat sebelum, semasa, dan setelah anda mengikuti pembelajaran.

Apabila anda berinteraksi secara langsung dengan ahli atau pakar industri, anda mesti berhati-hati dengan jenis maklumat peribadi yang anda kongsi. Walaupun kami menyekat jenis maklumat yang mungkin diminta oleh pakar industri daripada ahli, kami tidak mengawal apa yang ahli dan pakar industri lakukan dengan maklumat yang mereka perolehi dari pengguna lain di platform. Anda tidak boleh berkongsi e-mel atau maklumat peribadi lain mengenai anda untuk keselamatan anda.

Kami tidak menggaji atau mengambil pakar industri dan kami juga tidak bertanggungjawab atau bertanggungjawab terhadap sebarang interaksi yang terlibat antara pakar indsutri dan ahli. Kami tidak bertanggungjawab atas pertikaian, tuntutan, kerugian, kecederaan, atau kerosakan apa pun yang mungkin timbul akibat atau berkaitan dengan tingkah laku pengajar atau pelajar.

Apabila anda menggunakan Perkhidmatan kami, anda akan menemui pautan ke laman web lain yang tidak kami miliki atau kendalikan. Kami tidak bertanggungjawab untuk kandungan atau aspek lain dari laman web pihak ketiga ini, termasuk pengumpulan maklumat mereka tentang anda. Anda juga harus membaca terma dan syarat serta dasar privasi mereka.

7. Hak Lubuk
Kami memiliki platform dan Perkhidmatan Lubuk, termasuk laman web, aplikasi dan perkhidmatan sekarang atau akan datang, dan perkara-perkara seperti logo, API, kod, dan kandungan kami yang dihasilkan oleh pekerja kami. Anda tidak boleh mengganggu mereka atau menggunakannya tanpa kebenaran.

Semua hak milik, tajuk, dan kandungan di platform dan Perkhidmatan Lubuk, termasuk laman web kami, aplikasi kami yang ada atau yang akan datang, API, pangkalan data kami, dan kandungan yang dikemukakan atau disediakan oleh pekerja atau rakan kongsi kami melalui Perkhidmatan kami (tetapi tidak termasuk kandungan yang disediakan oleh pakar industri dan ahli) adalah kekal menjadi milik eksklusif Lubuk dan pemberi lesennya. Platform dan perkhidmatan kami dilindungi oleh hak cipta, tanda dagang, dan undang-undang lain di Malaysia. Anda tidak mempunyai hak untuk menggunakan nama Lubuk atau mana-mana tanda dagangan, logo, nama domain, dan ciri jenama khas Lubuk. Segala maklum balas, komen, atau cadangan yang anda berikan mengenai Lubuk atau Perkhidmatan sepenuhnya sukarela dan kami akan bebas menggunakan maklum balas, komen, atau cadangan seperti yang kami fikirkan sesuai dan tanpa kewajiban kepada anda.

Anda mungkin tidak melakukan perkara berikut semasa mengakses atau menggunakan platform dan Perkhidmatan Lubuk:

mengakses, mengganggu, atau menggunakan kawasan platform bukan untuk penggunaan awam (termasuk penyimpanan kandungan), sistem komputer lubuk, atau sistem penyampaian teknikal penyedia perkhidmatan Lubuk.

lumpuhkan, campur tangan, atau cuba memintas mana-mana ciri platform yang berkaitan dengan keselamatan atau siasatan, mengimbas, atau menguji kerentanan mana-mana sistem kami.

salin, ubah suai, susun balik, atau cuba mencari kod sumber atau kandungan di platform atau Perkhidmatan Lubuk.

mengakses atau mencari atau cuba mengakses atau mencari platform kami dengan cara apa pun (automatik atau sebaliknya) selain melalui fungsi carian kami yang tersedia sekarang yang disediakan melalui laman web, aplikasi mudah alih, atau API kami (dan hanya menurut terma dan syarat API tersebut) . Anda tidak boleh mengikis, spider, menggunakan robot, atau menggunakan cara automatik lain untuk mengakses Perkhidmatan.

dengan menggunakan cara apa pun, gunakan Perkhidmatan untuk menghantar maklumat pengecam sumber yang diubah, menipu, atau palsu (seperti menghantar komunikasi e-mel yang palsu sebagai Lubuk); atau mengganggu, atau mengganggu, (atau berusaha untuk melakukannya), akses pengguna, host, atau rangkaian mana pun, termasuk, tanpa batasan, mengirim virus, overloading, flooding, spamming, atau mail-bombing platform atau perkhidmatan, atau dengan cara lain mengganggu atau menimbulkan beban yang tidak semestinya pada Perkhidmatan.

8. Pelbagai Syarat Undang-undang
Syarat-syarat ini seperti kontrak lain, ia mempunyai syarat undang-undang yang membosankan tetapi penting untuk melindungi kami dari banyak perkara yang boleh berlaku dan yang menjelaskan hubungan undang-undang antara kami dan anda.

8.1 Perjanjian Mengikat
Anda bersetuju bahawa dengan mendaftar, mengakses, atau menggunakan Perkhidmatan kami, anda bersetuju untuk menandatangani kontrak yang mengikat secara sah dengan Lubuk. Sekiranya anda tidak bersetuju dengan Syarat ini, jangan mendaftar, mengakses, atau menggunakan Perkhidmatan kami.

Sekiranya anda seorang pakar industri yang menerima Syarat ini dan menggunakan Perkhidmatan kami bagi pihak syarikat, organisasi, pemerintah, atau badan undang-undang lain, anda menyatakan dan menjamin bahawa anda diberi kuasa untuk melakukannya.

Sebarang versi Syarat ini dalam bahasa selain Bahasa Melayu disediakan untuk kemudahan dan anda memahami dan bersetuju bahawa bahasa melayu akan dirujuk sekiranya terdapat konflik.

Syarat-syarat ini (termasuk sebarang perjanjian dan polisi yang dihubungkan dengan Syarat-syarat ini) merangkumi keseluruhan perjanjian antara anda dan kami (yang merangkumi, jika anda seorang pakar industri, Syarat pakar industri dan Dasar Promosi).

8.2 Penafian
Mungkin berlaku bahawa platform kami tidak berfungsi, sama ada untuk penyelenggaraan yang dirancang atau kerana ada yang tidak sesuai dengan laman web ini. Mungkin berlaku bahawa salah seorang pakar industri kami membuat pernyataan yang mengelirukan. Mungkin juga berlaku ketika kita menghadapi masalah keselamatan. Ini hanyalah contoh. Anda menerima bahawa anda tidak akan menyalahkan kami dalam mana-mana jenis kes di mana perkara tidak berjalan dengan betul. Dalam bahasa yang sah dan lengkap, Perkhidmatan dan kandungannya disediakan berdasarkan “sebagaimana adanya” dan “sebagaimana tersedia”. Kami (dan sekutu, pembekal, rakan kongsi, dan ejen kami) tidak membuat pernyataan atau jaminan mengenai kesesuaian, kebolehpercayaan, ketersediaan, ketepatan masa, keselamatan, kekurangan kesilapan, atau ketepatan Perkhidmatan atau kandungannya, dan dengan tegas menolak sebarang jaminan atau syarat (tersurat atau tersirat), termasuk jaminan tersirat untuk diperdagangkan, kesesuaian untuk tujuan tertentu, tajuk, dan bukan pelanggaran. Kami (dan sekutu, pembekal, rakan kongsi, dan ejen kami) tidak memberi jaminan bahawa anda akan memperoleh hasil khusus dari penggunaan Perkhidmatan. Penggunaan Perkhidmatan oleh anda (termasuk kandungan apa pun) adalah atas risiko anda sendiri. Sebilangan bidang kuasa tidak membenarkan pengecualian jaminan tersirat, jadi beberapa pengecualian di atas mungkin tidak berlaku untuk anda.

Kami mungkin memutuskan untuk berhenti menyediakan ciri-ciri tertentu Perkhidmatan pada bila-bila masa dan dengan alasan apa pun. Dalam keadaan apa pun Lubuk atau sekutu, pembekal, rakan kongsi atau ejennya tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kerosakan akibat gangguan tersebut atau kekurangan ketersediaan ciri tersebut.

Kami tidak bertanggungjawab atas kelewatan atau kegagalan pelaksanaan Perkhidmatan yang disebabkan oleh peristiwa di luar kawalan kami, seperti perang, permusuhan, atau sabotaj; bencana alam; gangguan elektrik, internet, atau telekomunikasi; atau sekatan kerajaan.

8.4 Ganti rugi
Sekiranya anda berkelakuan menyebabkan kami menghadapi masalah undang-undang, kami mungkin mengambil tindakan undang-undang terhadap anda. Anda bersetuju untuk mengganti rugi, membela (jika kami meminta), dan menahan Lubuk, syarikat kumpulan kami, dan pegawai, pengarah, pembekal, rakan kongsi, dan ejen mereka yang tidak bertanggungjawab terhadap tuntutan, tuntutan, kerugian, kerosakan, atau pihak ketiga perbelanjaan (termasuk bayaran peguam yang munasabah) yang timbul dari (a) kandungan yang anda hantar atau kirimkan, (b) penggunaan Perkhidmatan oleh anda (c) pelanggaran Syarat-syarat ini, atau (d) pelanggaran anda terhadap hak pihak ketiga. Kewajiban ganti rugi anda akan bertahan setelah penamatan Syarat ini dan penggunaan Perkhidmatan oleh anda.

8.5 Undang-undang dan Bidang Kuasa yang Mengatur
Syarat-syarat ini diatur oleh undang-undang di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia tanpa merujuk kepada pilihan atau konflik prinsip undang-undangnya. Sekiranya bahagian “Penyelesaian Perselisihan” di bawah tidak berlaku, anda dan kami bersetuju dengan bidang kuasa eksklusif dan tempat pengadilan persekutuan dan negeri Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia.

8.6 Tindakan dan Notis Undang-Undang
Tidak ada tindakan, tanpa mengira bentuk, yang timbul dari atau berkaitan dengan Perjanjian ini yang dapat diajukan oleh salah satu pihak lebih dari satu (1) tahun setelah penyebab tindakan tersebut timbul.

Sebarang notis atau komunikasi lain yang akan diberikan di bawah ini akan dibuat secara bertulis dan diberikan melalui resit pengembalian surat berdaftar atau diperakui yang diminta, atau e-mel (oleh kami ke e-mel yang berkaitan dengan akaun anda atau oleh anda ke hello@lubuk.co)

8.7 Hubungan Antara Kita
Anda dan kami bersetuju bahawa tiada usaha sama, perkongsian, pekerjaan, kontraktor, atau agensi antara kami.

8.8 Tiada Tugasan
Anda tidak boleh menetapkan atau memindahkan Syarat ini (atau hak dan lesen yang diberikan di bawahnya). Contohnya, jika anda mendaftarkan akaun sebagai pekerja syarikat, akaun anda tidak dapat dipindahkan ke pekerja lain. Kami boleh memberikan Syarat ini (atau hak dan lesen yang diberikan di bawahnya) kepada syarikat atau orang lain tanpa sekatan. Tidak ada apa-apa dalam Syarat ini yang memberikan hak, faedah, atau pemulihan ke atas mana-mana orang atau entiti pihak ketiga. Anda bersetuju bahawa akaun anda tidak boleh dipindah milik dan bahawa semua hak ke atas akaun anda dan hak-hak lain di bawah Syarat ini akan berakhir apabila anda meninggal dunia.

9. Penyelesaian Pertikaian
Sekiranya terdapat pertikaian, Pasukan Sokongan kami dengan senang hati membantu menyelesaikan masalah ini. Sekiranya tidak berjaya dan anda tinggal di Malaysia, pilihan anda adalah pergi ke mahkamah tuntutan kecil atau mengemukakan tuntutan dalam arbitrase yang mengikat; anda tidak boleh mengemukakan tuntutan itu di mahkamah lain atau mengambil bahagian dalam tuntutan tindakan kelas bukan individu terhadap kami.
Bahagian Penyelesaian Pertikaian ini hanya berlaku jika anda tinggal di Malaysia. Sebilangan besar perselisihan dapat diselesaikan, jadi sebelum membawa kes hukum formal, pertama sekali cuba hubungi Pasukan Sokongan kami.

9.1 Tuntutan Kecil
Salah satu daripada kita boleh mengemukakan tuntutan di mahkamah tuntutan kecil di (a) Kuala Lumpur, Malaysia, (b) daerah tempat anda tinggal, atau (c) tempat lain yang kami berdua persetujui, selagi memenuhi syarat untuk dibawa masuk mahkamah.

9.2 Menuju Timbang Tara
Sekiranya kami tidak dapat menyelesaikan pertikaian kami secara damai, anda dan Lubuk bersetuju untuk menyelesaikan sebarang tuntutan yang berkaitan dengan Syarat ini (atau syarat undang-undang kami yang lain) melalui timbang tara akhir dan mengikat, tanpa mengira jenis tuntutan atau teori undang-undang. Sekiranya salah satu dari kita mengemukakan tuntutan di mahkamah yang seharusnya ditimbangtara dan pihak lain menolak untuk menimbangtara, pihak lain dapat meminta pengadilan untuk memaksa kita berdua untuk pergi ke timbang tara (memaksa timbang tara). Salah satu daripada kita juga boleh meminta pengadilan untuk menghentikan proses pengadilan sementara proses timbang tara sedang berlangsung.

9.3 Tiada Tindakan Kelas
Kami berdua bersetuju bahawa masing-masing hanya boleh mengemukakan tuntutan terhadap yang lain secara individu. Ini bermaksud: (a) tidak seorang pun dari kami dapat mengemukakan tuntutan sebagai penggugat atau anggota kelas dalam tindakan kelas, tindakan gabungan, atau tindakan perwakilan; (b) penimbang tara tidak dapat menggabungkan tuntutan beberapa orang ke dalam satu kes (atau mengetuai tindakan gabungan, kelas, atau perwakilan); dan (c) keputusan atau penghargaan penimbang tara dalam kes satu orang hanya dapat mempengaruhi pengguna tersebut, bukan pengguna lain, dan tidak dapat digunakan untuk memutuskan perselisihan pengguna lain. Sekiranya mahkamah memutuskan bahawa klausa “Tiada tindakan kelas” ini tidak dapat dilaksanakan atau sah, maka bahagian “Penyelesaian Pertikaian” ini akan terbatal dan tidak sah, tetapi Syarat selebihnya akan tetap berlaku.

10. Mengemas kini Syarat ini
Dari semasa ke semasa, kami mungkin mengemas kini Syarat ini untuk menjelaskan amalan kami atau untuk menggambarkan amalan baru atau berbeza (seperti ketika kami menambahkan ciri baru), dan Lubuk berhak atas budi bicara mutlaknya untuk mengubah dan / atau membuat perubahan pada Syarat ini pada bila bila masa. Sekiranya kami membuat perubahan material, kami akan memberitahu anda dengan menggunakan cara yang menonjol, seperti melalui pemberitahuan e-mel yang dikirimkan ke alamat e-mel yang dinyatakan dalam akaun anda atau dengan mengirimkan notis melalui Perkhidmatan kami. Pengubahsuaian akan berkuatkuasa pada hari ia disiarkan kecuali dinyatakan sebaliknya.

11. Cara Hubungi Kami
Cara terbaik untuk menghubungi kami adalah dengan menghubungi Pasukan Sokongan kami. Kami ingin mendengar pertanyaan, kebimbangan, dan maklum balas anda mengenai Perkhidmatan kami.

Terima kasih kerana mengajar dan belajar dengan kami!

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.